Đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Thời gian qua với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, ngành chức năng, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT) trên địa bàn Thạch Thành đã chuyển biến tích cực.

 

  • Với mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy nghề, gắn đào tạo nghề với tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập cho nông dân và chương trình xây dựng NTM, trong 4 năm (2010 – 2014) số LĐNT được đào tạo nghề trên địa bàn huyện là 1.582 người và hàng vạn lượt người được tập huấn, trang bị kiến thức KHKT trong lĩnh vực nông – lâm nghiệp. Hiện nay tỷ lệ LĐNT qua đào tạo của Thạch Thành đạt 37,5% và phấn đấu năm 2015 đạt 45%. Sau khi được học nghề, nhiều học viên đã tự tạo được việc làm mang lại hiệu quả kinh tế cao và vươn lên hộ khá.
  • Anh Bùi Đức Luận (xã Ngọc Trạo) cho biết: “Nhờ được tham gia lớp học nghề trồng nấm tôi đã đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất. Hiện nay nghề trồng nấm đã giúp gia đình tôi cải thiện cuộc sống”.
  • Cũng như anh Luận, hàng nghìn lao động sau khi được học nghề đã có việc làm ổn định, mang lại thu nhập cao góp phần to lớn trong công tác giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn Thạch Thành.
  • Có được kết quả trên, công tác tuyên truyền của huyện luôn đi trước một bước và được triển khai đồng bộ từ huyện đến cơ sở, nhất là tuyên truyền trực tiếp đến các tổ chức đoàn thể, các khu dân cư nhằm thay đổi nhận thức của người dân nông thôn, giúp họ lựa chọn ngành nghề phù hợp, góp phần tạo việc làm mới, tăng năng suất lao động, giá trị sản phẩm và tăng thu nhập. Trưởng phòng LĐ, TB&XH huyện Thạch Thành Lê Đình Tâm cho biết: “Để nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho LĐNT, huyện đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể ở các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền về đào tạo nghề nói chung, đào tạo nghề theo Đề án 1956 nói riêng; tư vấn học nghề và giải quyết việc làm đối với người lao động; đầu tư trang thiết bị phục vụ cho quá trình dạy và học ở Trung tâm dạy nghề Thạch Thành”…
  • Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác đào tạo nghề cho LĐNT ở Thạch Thành vẫn còn gặp những khó khăn. Nông dân chưa hiểu hết trách nhiệm, quyền lợi khi học nghề, do đó còn có tâm lý đi học phải được hỗ trợ cao hơn các chương trình tập huấn, bồi dưỡng khác. Mặt khác, phần lớn người học là lao động chính trong gia đình, nên mặc dù rất muốn được đào tạo nghề nhưng lại không có thời gian tham gia đầy đủ các buổi học…
  • Khắc phục những khó khăn này, ông Tâm cho biết: “Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề cho LĐNT, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đào tạo nghề; cung cấp thông tin về các ngành nghề đào tạo, các mô hình dạy nghề gắn với việc làm hiệu quả tại địa phương để LĐNT biết và lựa chọn; đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện dạy nghề, đổi mới chương trình, phương pháp dạy học. Đẩy mạnh rà soát, thống kê số LĐNT có nhu cầu thực tế cần học nghề trên địa bàn, nhu cầu tuyển dụng lao động qua đào tạo nghề của các DN, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ”.
  • Bằng những giải pháp cụ thể, sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy Đảng, chính quyền, tin rằng công tác đào tạo nghề cho LĐNT ở Thạch Thành sẽ thêm nhiều khởi sắc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *