Mua Bảo hiểm Y tế bắt buộc đối với học sinh năm học 2015 – 2016

Thực hiện Luật Bảo hiểm Y tế (BHYT) số 25/2018/QH12 ngày 14/11/2008 của Quốc hội, Luật BHYT số 46/2014/QH13 ngày 13/06/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT và Nghị định số: 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT; Hướng dẫn liên ngành số: 1291/LN-GD&ĐT-BHXH-TĐ ngày 17/08/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo, Bảo hiểm Xã hội tỉnh và Tỉnh đoàn Nghệ An “về việc thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Nghệ An”. Công văn số: 4660/BGDDT-CTHSSV ngày 10/09/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên. Nhà trường thông báo thực hiện mua BHYT bắt buộc đối với học sinh Trường THPT Chuyên và học sinh Trường Thực hành sư phạm năm học 2015 – 2016 như sau:

1. Mức đóng và thời gian sử dụng thẻ BHYT

– Mức đóng theo quy định tại Khoản 4 Điều 12 của Nghị định số: 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014, mức đóng hàng tháng bằng 4.5% mức lương cơ sở tại thời điểm đóng, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng, học sinh tự đóng 70% mức đóng còn lại.

– Đối với học sinh khối 10, 11 Trường THPT Chuyên; học sinh khối 1, 2 và 6 Trường Thực hành,thẻ BHYT có giá trị 15 tháng từ 01/10/2015 đến 31/12/2016. Học sinh tham gia BHYT đóng tiền trong 3 đợt:

+ Đợt 1 từ ngày 01/10/2015 đến 31/12/2015, thẻ BHYT có giá trị 3 tháng với số tiền phải đóng là 109.000 đồng một em (=1.150.000 đ × 4.5% × 70% × 3 tháng);

+ Đợt 2 từ ngày 01/01/2016 đến 30/06/2016, thẻ BHYT có giá trị 6 tháng với số tiền phải đóng là 217.500 đồng một em (=1.150.000 đ × 4.5% × 70% × 6 tháng);

+ Đợt 3 từ ngày 01/07/2016 đến 31/12/2016, thẻ BHYT có giá trị 6 tháng với số tiền phải đóng là 217.500 đồng một em (=1.150.000 đ × 4.5% × 70% × 6 tháng).

– Đối với học sinh khối 12 Trường THPT Chuyên, thẻ BHYT có giá trị 9 tháng từ 01/10/2015 đến 30/06/2016, học sinh tham gia BHYT đóng tiền trong 2 đợt:

+ Đợt 1 từ ngày 01/10/2015 đến 31/12/2015, thẻ BHYT có giá trị 3 tháng với số tiền phải đóng là 109.000 đồng một em (=1.150.000 đ × 4.5% × 70% × 3 tháng);

+ Đợt 2 từ ngày 01/01/2016 đến 30/06/2016, thẻ BHYT có giá trị 6 tháng với số tiền phải đóng là 217.500 đồng một em (=1.150.000 đ × 4.5% × 70% × 6 tháng);

Lưu ý: Những học sinh đã được cấp thẻ BHYT ở địa phương đang còn hạn sử dụng yêu cầu xuất trình thẻ gốc và nạp bản photo thẻ BHYT (không cần công chứng) cho Trạm Y tế để được miễn đóng tiền BHYT.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *