Trung cấp lâm sinh

Giới thiệu ngành Lâm sinh

Lâm sinh

Sinh viên ngành lâm sinh sẽ có những kiến thức về luật đất đai, luật lâm nghiệp, phương pháp quản lý, bảo tồn và cải thiện hệ sinh thái rừng nói chung và hệ sinh thái lâm sinh đồng bằng nói riêng. Kết nối với hệ sinh thái ven biển từ đó giử gìn môi trường và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên. Trong sử dụng, quy hoạch và quản lý tài nguyên thiên nhiên theo hướng bền vững. Thiết kế cảnh quan, quản lý công trình cây rừng đô thị. Trong quá trình học tập sinh viên có kết quả học tập khá giỏi hoặc các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn sẽ được xem xét để được khen thưởng hoặc được cấp học bổng.

  1. Mục tiêu đào tạo, kỹ năng nghề nghiệp

   
Kỹ sư chuyên ngành Lâm sinh được đào tạo có trình độ chuyên môn trong lĩnh vực nghiên cứu, quản lý, bảo tồn và sử dụng hệ sinh thái rừng đặc biệt ở vùng đồng bằng, có kiến thức cơ bản và thực tế về hệ sinh thái rừng nói chung và hệ sinh thái rừng ngập kết hợp tài nguyên ven biển vùng ĐBSCL nói riêng. Ngoài ra sinh viên cũng được trang bị các kiến thức về sử dụng khai thác các tiềm năng kinh tế về rừng và gỗ mang lại, bảo đảm tính bền vững về môi trường và kinh tế mà vùng sinh thái.mang lại.
Sinh viên sẽ được trang bị kiến thức về sinh lý, sinh thái, phân loại thực, động vật và sự đa dạng sinh học vùng rừng và rừng ngập. Các kiến thức về diễn biến sinh thái của rừng cũng như cấu trúc và chức năng, sự tương tác giửa hệ sinh thái rừng và các điều kiên môi trường tự nhiên. Đặc biệt là trong mối liên hệ qua lại giửa hệ sinh thái rừng ngập và sự biến đổi khí hậu toàn cầu.
Bên cạnh đó, việc cung cấp cho sinh viên kiến thức về luật lâm nghiệp, phương pháp quản lý, bảo tồn và cải thiện hệ sinh thái rừng nói chung và hệ sinh thái lâm sinh đồng bằng nói riêng được đặc biệt quan tâm. Quản lý hệ thống cây xanh đô thị, sinh thái đô thị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *