Trung cấp tin học

TIN HỌC VĂN PHÒNG- LUÔN CÙNG BẠN ĐI TỚI TƯƠNG LAI

Trong gần hai thập kỷ trở lại đây, có một nghành khoa học ứng dụng đã được phát triển với tốc độ hết sức nhanh. Đồng thời đã tham gia đóng góp trực tiếp, tích cực ngày càng thể hiện rõ hiệu quả thực tế đối với sự phát triển hầu hết các lĩnh vực khoa học – kinh tế – chính trị – xã hội trên phạm vi toàn thế giới, đó là tin học văn phòng. Bất kỹ lĩnh vực khoa học nào của con người cần xử lý thông tin thì ở đó có chỗ cho tin học văn phòng phát huy tác dụng. Đến một đấ nước phát triển ta có thể thấy ngay được trong hoạt động hàng ngày của con người ở đó có mức độ khác nhau nhưng cũng đều cần đến tin học văn phòng nói chung, mà thể hiện các máy tính đa dạng phù hợp với từng lĩnh vực cụ thể.

Tin học văn phòng là sự kết hợp giữa các máy tính với các nguồn lực nó bao gồm các quan niệm, các phương thức: Thu thập thông tin, xử lý thông tin, phân loại thông tin, lưu trữ thông tin, truyền dẫn thông tin. Tất cả những công việc trên nó luân luân đảm bảo thực hiện với tốc độ hết sức nhanh chóng, gọn gàng và chính xác. Đặc biệt giữ an toàn nhiều trường hợp phải đạt yêu cầu bảo mật cao.

Thạch Thành là huyện miền núi điều kiện kinh tế còn nhiều  khó khăn vì vậy phổ cập tin học tới tất cả mọi người đang là vấn đề quan tâm lớn của các cấp các ngành trong huyện, vì vậy nhà Trường đã và đang đào tạo nghề Tin học văn phòng để sau này khi ra trường ai cũng có thể sử dụng được máy tính, làm được công việc một cách nhanh chóng….

Tốt nghiệp ngành Tin học văn phòng, bạn sẽ làm gì?

Bạn có thể đảm trách tốt các vị trí sau:
– Thư ký văn phòng;
– Quản lý, xử lý dữ liệu, xây dựng đề án cho văn phòng;
– Giảng dạy, kèm cặp về tin học văn phòng cho các bậc thấp hơn;
– Làm việc cho các công ty máy tính;
– Thiết kế quảng cáo;
– Quản lý phòng Internet;
– Quản lý mạng LAN vừa và nhỏ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *