Trường Trung cấp nghề Thạch Thành vừa tổ chức khai giảng năm học mới 2017 – 2018.

Được thành lập trên cơ sở nâng cấp từ Trung tâm dạy nghề, trong năm học 2016 – 2017, Trường Trung cấp nghề Thạch Thành đã không ngừng đổi mới phương pháp đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên. Đồng thời đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm các trang thiết bị, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo. Đến nay, nhà trường đã có 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn. Hàng năm, nhà trường đều chủ động phối hợp với các xã, thị trấn trên địa bàn huyện mở hàng chục lớp dạy nghề chăn nuôi thú y; cơ khí gò hàn, may công nghiệp… cho nhân dân địa phương, đáp ứng một phần nguồn nhân lực có trình độ tay nghề phục sự nghiệp phát triển kinh tế của huyện.

Năm học 2017 – 2018, Trường Trung cấp nghề Thạch Thành tiếp tục tổ chức tuyển sinh, đào tạo cho hơn 500 học viên, đáp ứng tốt nhu cầu học nghề cho thanh niên trên địa bàn huyện nói riêng và khu vực nông thôn miền núi nói chung./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *